huurbescherming kamerhuur

Als je een kamer gaat huren betaal je een vast bedrag per maand. Je kunt ook gebruik maken van de huurbescherming bij kamerhuur. Je wordt dan beschermd tegen mensen die veel geld vragen voor de kamerhuur.

De huurbescherming zorgt er voor dat een huurder van een kamer niet zomaar op straat kan worden gezet. Als je kamerhuur betaalt doe je dit voor de kamer waar je gebruik van maakt. Toch proberen verhuurders je wel eens buiten te zetten in bepaalde situaties. Maar er zijn maar vijf redenen waardoor de verhuurder je op straat kan zetten en is er geen geldige reden bij, dan kan de verhuurder je ook niet op straat zetten.

Als de verhuurder je zomaar op straat wil zetten is het verstandig om samen in gesprek te gaan. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd de huurbescherming inschakelen, zij bekijken de situatie en geven dan een oordeel wat er wel en niet mogelijk is. Maar er zijn situaties die vaak zo uit de hand lopen dat je als student de kamer hier liever niet meer wilt huren en dat je zelf de keuze maakt om op te stappen. Maar zorg er eerst voor dat de situatie is opgelost.

De verhuurder mag de huur opzeggen bij de volgende redenen:
– Wanprestatie huurder (betalingsachterstanden);
– Een tijdelijke huur met een ontruimingsbeding;
– Als de verhuurder de kamer zelf nodig heeft (dringend eigen gebruik);
– De verhuurder gaat niet akkoord met een redelijk voorstel als het gaat over een nieuw huurcontract;
– Als er sprake is van een hospitakamer en de huurder is hier minder dan negen maanden wonend.

De huurcommissie kan niet alles doen voor de huurder als de verhuurder de kamerhuur op wil zeggen. De beslissing moet altijd genomen worden door de rechter, maar je kunt bij de huurbescherming altijd advies inwinnen over de kamerhuur en wat er wel en niet mogelijk is.